وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 10:00 بعد از ظهر پایدار – شورای امنیت

وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 10:00 بعد از ظهر پایدار – شورای امنیت

Tainynews – از ساعت 10:00 شب شورای امنیت قرقیزستان گزارش داد ، از اول ماه مه ، وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکن ثابت است.

کارگروه مشترک برای کنترل عقب نشینی نیروها و ماشین آلات نظامی از مناطق مرزی به ایستگاه های وظیفه خود ایجاد شد.

کار گروه مشترک از ساعت 8:00 صبح به وقت قرقیزستان (7:00 صبح به وقت تاجیکستان) 2 مه آغاز می شود.

Author: admin