ترکیه آماده کمک به قرقیزستان در بازسازی پس از جنگ است

ترکیه آماده کمک به قرقیزستان در بازسازی پس از جنگ است

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف به ابتکار طرف ترک در اول ماه مه با مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه مکالمه تلفنی انجام داد.

وزیر چاووش اوغلو به مردم قرقیزستان تسلیت گفت و گفت که وی از اطلاع از تلفات در نتیجه حوادث در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در روزهای 28 تا 29 آوریل بسیار ناراحت است.

وزیر چاووش اوغلو گفت ، ترکیه از توافق حاصل شده در مورد تثبیت وضعیت استقبال می کند و اقداماتی را برای جلوگیری از تشدید تنش ها انجام می دهد.

وزیر کازاکباف گفت ، طرفین توافق کردند آتش بس را متوقف کنند و نیروها و ماشین های نظامی را از مناطق مرزی خارج کنند.

وزیر چاووش اوغلو آمادگی ترکیه را برای ارائه کمک های پزشکی و بشردوستانه ، برای حمایت از بازسازی اقتصادی اقتصادی و بازسازی زیرساخت ها در منطقه آسیب دیده از درگیری ابراز داشت.

Author: admin