وزرای دفاع قرقیزستان و تاجیکستان مذاکراتی را انجام می دهند

وزرای دفاع قرقیزستان و تاجیکستان مذاکراتی را انجام می دهند

Tainynews وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: – وزرای دفاع قرقیزستان و تاجیکستان در اول مه در ایست بازرسی کیزیل – بل – گلیستون مطابق توافق حاصل شده بین روسای جمهور دو کشور گفتگو کردند.

تصمیمات زیر توسط وزیران دفاع اتخاذ شده است:

1 برای اطلاع نیروها (نیروها) از ساعت 3.00 بعد از ظهر به وقت قرقیزستان (ساعت 2.00 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان) درباره آتش بس در تمام بخشهای مرز قرقیزستان و تاجیکستان و شروع عقب نشینی نیروها به ایستگاههای وظیفه خود.

2 ایجاد یک کارگروهی متشکل از 3 عضو از هر طرف برای کنترل عقب نشینی نیروها (تسلیحات و ماشین آلات نظامی) به ایستگاه های وظیفه خود.

3 ایجاد گروه بازرسی 3 نفره از هر طرف برای بررسی اطلاعات دریافتی (اطلاعات نادرست) از نظر صحت و در صورت تأیید اطلاعات ، سازماندهی برداشتن سلاح و ماشین آلات به ایستگاههای وظیفه خود.

4 برای شروع کار گروه مشترک از 8.00 صبح به وقت قرقیزستان (7.00 صبح به وقت تاجیکستان) از 2 مه 2021.

Author: admin