34 قرقیزستان در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان خود را از دست می دهند

34 قرقیزستان در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان خود را از دست می دهند

Tainynews – تعداد شهروندان قرقیزستان زخمی شده در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان تا ساعت 6.30 بعد از ظهر به 173 نفر رسیده است. از اول ماه مه.

وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد که 34 نفر از آنها درگذشتند.

آزازبک باکتیاروف ، متولد 1997 ، اهل منطقه کارا-سو در منطقه اوش درگذشت.

173 زخمی شامل 31 نظامی ، 1 کارگر پزشکی ، 131 غیرنظامی است. اطلاعات مربوط به 10 هنوز تأیید نشده است.

Author: admin