ازبکستان دسته دوم کمکهای بشردوستانه را به قرقیزستان تحویل می دهد

ازبکستان دسته دوم کمکهای بشردوستانه را به قرقیزستان تحویل می دهد

Tainynews – دفتر مطبوعاتی دولت گزارش داد: مراسم تحویل محموله دوم کمک های بشردوستانه از ازبکستان به قرقیزستان در 20 مه در اوش برگزار شد.

ابراهیم جونوسوف ، سفیر قرقیزستان در ازبکستان ، ازبکستان جیلکیبایف ، فرماندار منطقه اوش ، به نمایندگی ازبکستان تحویل داد.

این کمک های بشردوستانه شامل 44 تختخواب پزشکی ، 1000 پیرومتر الکترونیکی ، 2500 لباس محافظ ، 150،000 دستکش پزشکی و 150 هزار ماسک پزشکی است.

مبلغ کل کمک ها 248000 دلار است.

Author: admin