روسای هیئت های دولتی پروتکل علامت گذاری و تعیین مرز مرزی قرقیزستان و تاجیکستان

روسای هیئت های دولتی پروتکل علامت گذاری و تعیین مرز مرزی قرقیزستان و تاجیکستان

Tainynews – هیئت های دولت برای تعیین مرز و تعیین مرز مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جلسه خود را در ساعت 3.00 بامداد 2 مه به پایان رساندند.

روسای کمیته امنیت ملی ایالت پروتکل را امضا کردند.

جزئیات پروتکل هنوز تبلیغ نشده است.

قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 1 ماه مه در مورد آتش بس و عقب نشینی نیروها به توافق رسیدند.

فیلم دستیار رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان Otkurbek Rahmanov:

Author: admin