مغولستان 1185 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

مغولستان 1185 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews – مغولستان 1،185 مورد ویروس کرونا را برای یک روز گذشته تأیید کرد.

1059 مورد در اولان باتور تأیید شد ، بقیه موارد در مناطق ثبت شده است. یک مورد از قزاقستان وارد شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 37839 مورد رسیده است.

8522 آزمایش برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز انجام شد.

1026 بیمار بهبود یافتند و مجموع بهبودها را به 21707 می رساند.

2 بیمار فوت کردند.

Author: admin