258 از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

258 فرد در قرقیزستان از عفونت کرونا ویروس بهبود می یابند

Tainynews – وزارت بهداشت در تاریخ 2 مه گزارش داد – 258 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

این بازیابی ها شامل 142 مورد در بیشکک ، 85 مورد در منطقه چوی ، 23 مورد در منطقه ایسیک کول ، 3 مورد در منطقه اوش ، 4 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه باتکن است.

تعداد کل بازیابی ها به 89719 مورد رسید.

Author: admin