ازبکستان 393 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

ازبکستان 393 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 2 ماه مه گزارش داد ، ازبکستان 393 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در تمام مناطق کشور تأیید شده است ، 216 مورد از این موارد در تاشکند است.

طی روز گذشته دو بیمار بر اثر عفونت ویروس کرونا درگذشتند. تعداد کشته شدگان به 652 نفر رسید.

3،363 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند.

315 بیمار پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند و مجموع بهبودی ها را به 87628 نفر رساندند.

میزان بهبودی 96٪ است.

Author: admin