موشک هوایی در دهکده قرقیز به خانه اصابت کرد ، اما منفجر نشد

موشک هوایی در دهکده قرقیز به خانه اصابت کرد ، اما منفجر نشد

Tainynews – سرویس مرزی قرقیزستان گفت – امروز موشکی هوایی در خانه ای در روستای اورتوبوز ، شهرداری روستایی آکتاتیر پیدا شد.

این حمله در 29 آوریل در جریان حمله هوایی بالگردهای Mi-24 توسط طرف تاجیکی در مناطق Tort-Kocho و Chyr-Dobo در منطقه باتکن صورت گرفت. خانواده ساکن در خانه تحت تأثیر قرار نگرفتند. موشک منفجر نشد.

گروه تحقیق در این منطقه کار می کند.

اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان ثابت است.

Author: admin