قزاقستان 2،804 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان 2،804 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، قزاقستان 2،804 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 325،499 نفر رسیده است.

1607 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، 18 نفر فوت کردند.

تعداد کل بازیابی ها به 278،584 رسید. تعداد کشته شدگان 3،717 نفر است.

129 مورد پنومونی ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت شد.

105 بیمار برای یک روز از ذات الریه بهبود یافتند ، 6 نفر فوت کردند.

تعداد کل موارد ذات الریه از اول آگوست به 53،071 رسیده است. تعداد کشته ها 807 نفر بود. تعداد کل بازیابی ها به 51 هزار و 755 مورد رسید.

43707 مورد فعال است. 799 بیمار در وضعیت جدی هستند. 177 نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

Author: admin