رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان از مرکز توزیع آب Golovnoi بازدید کرد

رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان از مرکز توزیع آب Golovnoi بازدید کرد

Tainynews – رئیس کمیته امنیت ملی ایالت کامچیبک تاشیف از مرکز توزیع آب Golovnoi در منطقه Ak-Sai در منطقه باتکن بازدید کرد.

تاشیف با سربازان و مردم محلی در زمین دیدار کرد.

وی گفت که تصمیمات اتخاذ شده و وظایف مربوطه در پاسخ به پیشنهادات دریافت شده به نهادهای دولتی ردیف داده شده است.

در جلسه ذکر شد که وضعیت در منطقه باتکن پایدار است. همه مسائل تحت کنترل رئیس جمهور سدیر جپاروف است.

Author: admin