بازبینی مشترک از مناطق مستقر نیروها در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان

بازبینی مشترک از مناطق مستقر نیروها در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان

Tainynews – شورای امنیت قرقیزستان گفت: اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکن از 2 مه ثابت است.

طرفین بررسی مشترک منطقه ای که نیروها و ماشین آلات برای عقب نشینی بیشتر آنها به ایستگاه های وظیفه مستقر هستند را آغاز کردند.

کمک های بشردوستانه و پزشکی به مردم منطقه باتکن ارائه می شود. کار در مورد بازسازی پس از جنگ در حال انجام است.

جاده اوش – ایسفانا باز است. قرقیزستانهایی که در خاک تاجیکستان اقامت داشتند به قرقیزستان برگردانده شدند.

Author: admin