قرقیزستان 277 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند که 212 مورد از آنها در بیشکک است

قرقیزستان 277 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند که 212 مورد از آنها در بیشکک است

Tainynews – قرقیزستان 277 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 3 مه گزارش داد.

این موارد جدید شامل 212 مورد در بیشکک ، 49 مورد در منطقه چوی ، 7 مورد در منطقه ایسیک کول ، 5 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 96337 مورد رسیده است.

سه مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد.

Author: admin