وزارت آموزش و پرورش قصد دارد کلاسهای مدرسه را در Batken توسط My 7 از سر بگیرد

وزارت آموزش و پرورش قصد دارد کلاسهای مدرسه را در Batken توسط My 7 از سر بگیرد

مدرسه سوخته در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در روستای ماکست ، منطقه باتکن

Tainynews معاون وزیر آموزش و پرورش نادیرا جوسوپبکووا گفت: از سرگیری کلاس های آفلاین در مدارس در منطقه باتکن تا 7 ماه مه برنامه ریزی شده است ، زمانی که شهروندان آواره به خانه های خود باز می گردند.

دانش آموزان مدرسه سوخته در روستای ماكسات هم اكنون در محل اقامت موقت خود ادامه تحصیل می دهند.

حدود 200 دانش آموز در آن مدرسه تحصیل می کنند. معاون وزیر آموزش گفت که روند یادگیری مختل نخواهد شد.

Author: admin