ازبکستان مرحله دوم واکسیناسیون ویروس کرونا را آغاز می کند

ازبکستان مرحله دوم واکسیناسیون ویروس کرونا را آغاز می کند

Tainynews – ازبکستان شروع به مصرف دوز دوم واکسن ویروس کرونا کرد.

وزارت بهداشت گزارش داد ، 55،795 نفر در تاریخ 3 مه واکسیناسیون COVID-19 انجام دادند.

تعداد کل افراد واکسینه شده به 911،811 نفر رسیده است.

14285 نفر از آنها دوز دوم واکسن را دریافت کردند.

رهبران واکسیناسیون از تاریخ 3 مه: منطقه آندیجان (8،677 peopel واکسینه شده) ، منطقه سمرقند (7،214) ، منطقه نامنگان (6،207) ، تاشکند (6،168).

واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا در کشور ادامه دارد.

Author: admin