دادگاه عالی رای در مورد خروج حزب NDPK از انتخابات شورای محلی بیشکک را تأیید کرد

دادگاه عالی رای در مورد خروج حزب NDPK از انتخابات شورای محلی بیشکک را تأیید کرد

Tainynews – دادگاه عالی امروز به فرجام خواهی حزب دموکراتیک خلق NDPK قرقیزستان علیه حکم دادگاه اداری بیشکک رسیدگی کرد …

Author: admin