وزرای خارجه قرقیزستان ، ترکمنستان در مورد درگیری مسلحانه قرقیزستان و تاجیکستان بحث کردند

وزرای خارجه قرقیزستان ، ترکمنستان در مورد درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبائف با رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان مکالمه تلفنی …

Author: admin