حجم پردازش قرقیزستان در سه ماهه اول به 53.4 میلیارد سوم رسیده است

حجم پردازش قرقیزستان در سه ماهه اول به 53.4 میلیارد ثانیه رسیده است

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، پردازش تولید در ژانویه-مارس 2021 بالغ بر 53،496.1 میلیون بار است.

تولید فلزات اساسی و محصولات نهایی فلزی ، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات به 36512.8 میلیون سوم (50.1٪ از حجم کل آنها) رسیده است.

تولید مواد غذایی (شامل نوشیدنی ها) و محصولات توتون و تنباکو به 8،534.6 میلیون سیب (11.7٪) ، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و سایر محصولات معدنی غیر فلزی – 4،332.8 میلیون سیب (5.9٪) رسیده است.

شاخص حجم فیزیکی 9/76 درصد نسبت به ژانویه – مارس 2020 و 81.7 درصد نسبت به مارس بود.

Author: admin