قرقیزستان تاکنون 36،364 را علیه COVID-19 واکسینه کرده است

قرقیزستان تاکنون 36،364 را علیه COVID-19 واکسینه کرده است

Tainynews وزارت بهداشت در 5 مه گزارش داد: 3،598 در قرقیزستان به مدت یک روز در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

تعداد کل افراد واکسینه شده به 36364 نفر رسیده است.

2528 نفر از آنها دوز دوم واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند.

واکسیناسیون توسط مناطق:

  • بیشکک – 9،162
  • منطقه جلال آباد – 6،471
  • منطقه اوش – 5،229
  • منطقه چوی – 4،474
  • منطقه ایسیک کول – 3،167
  • اوش – 3،008
  • منطقه تالاس – 1767
  • منطقه باتکن – 1،620
  • منطقه نارین – 1،466

Author: admin