بیش از 353 میلیون دلار از بودجه عمومی برای ساخت مسکن ارزان قیمت در 6 سال آینده در قرقیزستان اختصاص می یابد – جپاروف

بیش از 353 میلیون دلار از بودجه عمومی برای ساخت مسکن ارزان قیمت در 6 سال آینده در قرقیزستان اختصاص می یابد – جپاروف

Tainynews – سدیر جپاروف ، رئیس جمهور در 5 ماه مه در سخنرانی خود برای ملت گفت: تهیه مسکن ارزان قیمت برای شهروندان مسئله مهمی در سیاست های اجتماعی است.

Author: admin