فرمانده یگان ویژه هدف شیر می گوید که چگونه تبادل تیراندازی در توزیع کننده آب Golovnoy آغاز شد

فرمانده یگان ویژه هدف شیر می گوید که چگونه تبادل آتش در توزیع کننده آب Golovnoy آغاز شد

Tainynews – ابراهیم آکماتوف فرمانده یگان ویژه شیر شر به تورموش گفت که چگونه حمله مسلحانه تاجیکستان در باتکن آغاز شد …

Author: admin