رئیس جمهور جپاروف اصلاحات آینده قدرت اجرایی را اعلام کرد

رئیس جمهور جپاروف اصلاحات آینده قدرت اجرایی را اعلام کرد

Tainynews رئیس جمهور جپاروف در سخنرانی خود در 5 ماه مه به ملت گفت: – تکرار وظایف دولت رئیس جمهور و دفتر نخست وزیر به زودی از بین می رود …

Author: admin