قرقیزستان با تجمع مسالمت آمیز در ژنو خواستار تحقیقات بین المللی در مورد استفاده از سلاح توسط تاجیکستان علیه غیرنظامیان شدند

قرقیزستان با برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز در ژنو خواستار تحقیقات بین المللی در مورد استفاده از سلاح توسط تاجیکستان علیه غیرنظامیان شد

Tainynews چولپون اوروزوبکووا گفت: قرقیزستان برای جلب توجه به درگیری قرقیزستان و تاجیکستان در مقابل ساختمان سازمان ملل در ژنو سوئیس یک تجمع مسالمت آمیز برگزار کرد.

“ما از سازمان ملل ، سازمان امنیت و همکاری اروپا ، اتحادیه اروپا خواستاریم تا در حل مسالمت آمیز درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان گام بردارند ، از قربانیان حمایت کنند و در مورد استفاده از سلاح توسط تاجیکستان علیه غیرنظامیان ما تحقیق کنند. ما همچنین از عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر خواست این درگیری را بررسی کنید و از وقایع وقایع نگاری کنید. ”

Author: admin