ازبکستان ، قزاقستان رایزنی های کنسولی را انجام می دهند

ازبکستان ، قزاقستان رایزنی های کنسولی را انجام می دهند

Tainynews – وزارت امور خارجه ازبکستان و قزاقستان مشاوره های مشاوره ای را در قالب یک کنفرانس ویدیویی برگزار کردند ، وزارت امور خارجه قزاقستان گفت.

طرفین جنبه های مربوط به همکاری عملی بین خدمات کنسولی ، اجرای توافق نامه ها و کنوانسیون های دوجانبه و چند جانبه در کنسولگری را از دیگر موضوعات مورد بحث قرار دادند.

طرفین آمادگی را برای تقویت بیشتر همکاری در طیف گسترده ای از روابط کنسولی تأیید کردند.

Author: admin