گفته می شود تاشیف از هیئت نمایندگی تاجیکستان عذرخواهی کرده است. کمیته امنیت ملی می گوید ویدئو ویرایش می شود

گفته می شود تاشیف از هیئت نمایندگی تاجیکستان عذرخواهی کرده است. کمیته امنیت ملی می گوید ویدئو ویرایش می شود

Tainynews – ویدئویی که نشان می دهد رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس کمیسیون دولت در تعیین مرز و تعیین مرز Kamchibek Tashiev در حال عذرخواهی از هیئت نمایندگی از تاجیکستان است در شبکه های اجتماعی پخش شده است …

Author: admin