شهرک های قرقیزستان زمین لرزه ای احساس کردند که در قزاقستان رخ داد

شهرک های قرقیزستان زمین لرزه ای احساس کردند که در قزاقستان رخ داد

Tainynews موسسه لرزه نگاری آکادمی ملی علوم گفت – ساکنان روستاهای مرزی منطقه ایسیک کول زمین لرزه ای را که در قزاقستان رخ داده احساس کردند.

این زمین لرزه در تاریخ 6 مه در ساعت 13:07 در خاک قزاقستان در نزدیکی مرز با قرقیزستان ثبت شده است. بزرگی این زمین لرزه 5.5 ریشتر بود.

مرکز زمین لرزه در 15 کیلومتری شمال شرقی روستای کارکیرا ، 27 کیلومتری شمال شرقی روستای سان تاش ، 83 کیلومتری شمال شرقی شهر کاراکول واقع شده است.

شهرک های قرقیزستان این شدت لرزه ها را به بزرگی 5-4 ریشتر احساس کردند.

Author: admin