سفیر کره جنوبی از دولت قرقیزستان لوح تقدیر اعطا کرد

سفیر کره جنوبی از دولت قرقیزستان لوح تقدیر اعطا کرد

Tainynews – سفیر کره جنوبی ها تائه یوک گواهی تقدیر از دولت قرقیزستان اهدا شد.

قطعنامه مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در 28 آوریل امضا شد.

سفیر بخاطر سهم قابل توجه در ارتقا trust اعتماد متقابل ، تشدید همکاری های تجاری و اقتصادی ، پیشرفت همکاری های فرهنگی و توسعه روابط بین پارلمانی بین کشورها اعطا شد.

Author: admin