لایحه ای که اجازه می دهد مدیریت خارجی موقت را در Kumtor در صورت نقض محیط زیست وارد کند ، 3 قرائت را در پارلمان قرقیزستان تصویب می کند

لایحه ای که اجازه می دهد مدیریت خارجی موقت را در Kumtor در صورت نقض محیط زیست معرفی کند ، 3 جلسه در پارلمان قرقیزستان تصویب می کند

Tainynews – پارلمان در 6 قرائت پیش نویس اصلاحیه قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی (قانون شرکت های سهامی) را در 6 مه تصویب کرد …

Author: admin