رئیس جمهور جپاروف کپسول را در محل ساخت کانتون نظامی در منطقه لیلهک قرار می دهد

رئیس جمهور جپاروف کپسول را در محل ساخت کانتون نظامی در منطقه لیلهک قرار می دهد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز کپسول را در محل ساخت کانتون نظامی در منطقه لیلهک در منطقه باتکن قرار داد.

رئیس جمهور جپاروف با ساکنان محلی ملاقات کرد و درمورد روند تحدید حدود و تعیین مرزهای ایالتی به آنها توضیح داد.

وی گفت ، از آنجا که امنیت کشور از مرزهای خارجی آغاز می شود ، مسائل مرزی در اولویت اصلی کار او قرار دارد.

اهالی روستا از همه قرقیزستان که به منطقه باتکن آسیب دیده از درگیری مسلحانه در مرز با تاجیکستان کمک می کنند ، تشکر کردند.

Author: admin