رئیس دهکده مرزی که توسط تاجیک ها به اسارت گرفته شده از شکنجه می گوید

رئیس دهکده مرزی که توسط تاجیک ها به اسارت گرفته شده از شکنجه می گوید

Tainynews – میرزابک جامابایف ، رئیس دهکده اینترنشنال در منطقه لیلهک در منطقه باتکن ، در مورد شکنجه تاجیکان که 10 تبعه قرقیزستان را در جریان درگیری مسلحانه به اسارت گرفتند ، گفت …

Author: admin