ازبکستان برای بستن سرکنسولگری در آتن و افتتاح سفارت در سوئد

ازبکستان برای بستن سرکنسولگری در آتن و افتتاح سفارت در سوئد

Tainynews – دولت ازبکستان تصمیم به بستن سرکنسولگری در آتن گرفته است.

یوسوپ کابلجانوف ، دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت ، رئیس جمهور قطعنامه مربوطه را امضا کرده است.

سفارت ازبکستان در ایتالیا اکنون مسئول توسعه روابط سیاسی ، دیپلماتیک ، تجاری و اقتصادی با یونان خواهد بود.

دولت تصمیم به گشودن سفارت ازبکستان در سوئد گرفته است.

Author: admin