نزدیک به 20،000 به دلیل قرنطینه در جلال آباد بیکار مانده اند

نزدیک به 20،000 به دلیل قرنطینه در جلال آباد بیکار مانده اند

Tainynews – پس از معرفی وضعیت اضطراری و وضعیت اضطراری در برخی از مناطق قرقیزستان برای مهار شیوع کروناویروس ، تعداد بیکاران موقت به 700 هزار نفر یا 28 درصد از جمعیت اقتصادی فعال قرقیزستان رسید …

Author: admin