رئیس شورای محلی جلال آباد انتخاب شد

رئیس شورای محلی جلال آباد انتخاب شد

Tainynews – رئیس کمیسیون انتخابات محلی جلال آباد ، جوزوپک بیشنبائف ، اختیاراتی را به اعضای تازه انتخاب شده شورای محلی تحویل داد.

نورتیلک اوروزبایف معاون سابق جلال آباد به عنوان سخنگوی شورای محلی جلال آباد انتخاب شد. وی با آتا جورت قرقیزستان در انتخابات شورای محلی شرکت کرد.

ایساكجان اوماراهونوف (ییمان نورو) و بونیسا ممدالیوا (آتا جورت قرقیزستان) به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

در انتخابات شورای محلی سه حزب پیروز شدند: آتا جورت قرقیزستان 22 کرسی به دست آورد ، Onuguu Progress 5 کرسی ، ییمان نورو 4 کرسی به دست آورد.

Author: admin