13 ماه مه در قرقیزستان یک روز تعطیل است

13 مه یک روز تعطیل در قرقیزستان خواهد بود

Tainynews – پنجشنبه ، 13 مه ، به دلیل روز در قرقیزستان یک روز تعطیل اعلام شده است عید فطر گفت: وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی.

سرویس مطبوعاتی اداره معنوی مسلمانان در 7 ماه مه گزارش داد که عید فطر در قرقیزستان 13 ماه مه است.

دولت هشدار داد در صورت تغییر موقعیت ماه ، ممکن است تاریخ عید فطر 1 روز تغییر کند.

Author: admin