چین آماده همکاری با ترکمنستان در واکسیناسیون علیه COVID-19 است

چین آماده همکاری با ترکمنستان در واکسیناسیون علیه COVID-19 است

Tainynews – قربانقلی بردیموحمدوف ، رئیس جمهور در 7 ماه مه گفتگویی تلفنی با رئیس جمهور شی جین پینگ ، گفت: ترکمنستان برای توسعه بیشتر روابط دوجانبه با چین ، یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ، اهمیت زیادی قائل است.

رییس جمهور شی جین پینگ گفت ، چین آماده واردات محصولات با کیفیت بیشتر از ترکمنستان ، بهینه سازی ساختار تجارت دوجانبه ، گسترش همکاری های دیجیتال و هوا فضا است.

رئیس جمهور شی جین پینگ آمادگی چین را برای ادامه همکاری با ترکمنستان در واکسیناسیون علیه COVID-19 ابراز داشت.

Author: admin