مغولستان تقریباً واکسیناسیون ویروس کرونا انجام داده است

مغولستان تقریباً واکسیناسیون ویروس کرونا انجام داده است

Tainynews – طبق اطلاعات وزارت بهداشت ، تا 7 مه ، 108،838 نفر در مغولستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.

در مجموع 2،086،853 نفر این واکسن را دریافت کردند ، از جمله 1،476،779 نفر دوز اول و 610،074 نفر دوز دوم را دریافت کردند.

در اولان باتور 879،998 نفر دوز اول و 470،548 نفر دوز دوم را دریافت کردند.

در مناطق روستایی 596،781 نفر دوز اول و 139،526 نفر دوز دوم دریافت کردند.

جمعیت مغولستان از ژانویه 2021.3 میلیون و 300 هزار نفر بود. قرار بود بیش از 2 میلیون بزرگسال واکسن بزنند.

Author: admin