7 کارگر بهداشتی در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند

7 کارگر بهداشتی در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند

Tainynews – 7 کارگر پزشکی از 8 مه در قرقیزستان از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند.

5 نفر از آنها در بیشکک ، 1 نفر در چوی و 1 نفر در منطقه ایسیک کول بودند.

3 کارگر پزشکی از بیمارستان مرخص شده و 4 نفر پس از بهبودی به انزوای خود پایان دادند.

تعداد کل کارگران پزشکی تشخیص داده شده با COVID-19 به 4485 نفر ، از جمله 4417 نفر بهبود یافته ، رسیده است.

Author: admin