83 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید

83 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید

Tainynews – 1،653 بیمار ویروسی کرونا از تاریخ 8 مه در سراسر کشور بستری هستند.

3 نفر (0.1٪) در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند. 1،130 (68.3٪) در حالت متوسط ​​، 437 (26.4٪) در حالت شدید و 83 (5.0٪) در شرایط بسیار شدید.

2514 بیمار تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin