308 بیمار ویروس کرونا دیگر در قرقیزستان بهبود می یابند

308 بیمار ویروس کرونا دیگر در قرقیزستان بهبود می یابند

Tainynews – 308 نفر در یک روز از 8 مه در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا و پنومونی ناشی از جامعه بهبود یافته اند.

شهر بیشکک 202 مورد بهبودی جدید گزارش داد ، بقیه در مناطق دیگر.

در مجموع از مارس 2020 ، 91267 نفر بهبود یافته اند.

Author: admin