قرقیزستان گزارش 416 مورد ویروس کرونا ، 6 مورد مرگ

قرقیزستان گزارش 416 مورد ویروس کرونا ، 6 مورد مرگ

Tainynews – وزارت بهداشت در 8 مه گفت که قرقیزستان 416 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را ثبت کرده است.

شهرستان بیشکک 246 مورد از این موارد را ثبت کرده است ، منطقه چوی – 110 ، منطقه ایسیک کول – 25 ، شهر اوش – 10 ، منطقه نارین – 5 ، منطقه اوش – 3 ، منطقه باتکن – 2.

این موارد جدید شمار ویروس کرونا را به 98،079 مورد می رساند.

6 مورد مرتبط با ویروس کرونا در طول روز رخ داده است.

Author: admin