زمین لرزه جزئی منطقه اوش را لرزاند

زمین لرزه جزئی منطقه اوش را لرزاند

Tainynews موسسه لرزه نگاری آکادمی ملی علوم گفت: زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در ساعت 14:11 در 7 ماه مه در منطقه اوش رخ داد.

مرکز زمین لرزه در 3 کیلومتری شمال شرقی روستای Djetim-Debe ، 5 کیلومتری جنوب شرقی روستای Jany-Talla ، 8 کیلومتری جنوب غربی روستای Kara-Kulja ، 7 کیلومتری زمین واقع شده است. شمال غربی روستای Ylai-Talaa ، 7 کیلومتری جنوب شرقی روستای Kara-Kochkor ، 12 کیلومتری شمال غربی روستای Say ، 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر Uzgen ، 58 کیلومتری جنوب شرقی شهر جلال آباد و 61 کیلومتری شمال شرقی شهر اوش.

سکونتگاهها این زمین لرزه را در روستای جتیم-دبه به بزرگی 3.5 ریشتر ، در روستاهای کارا-کولجا ، جانی-تالاا و یلای-تلا 3 ریشتر و در روستاهای کارا-کوچور و سای به بزرگی 2.5 ریشتر احساس کردند.

Author: admin