در طول روز 4443 نفر در قرقیزستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند

Tainynews – وزارت بهداشت در 8 مه گزارش داد که در روز 4،443 نفر در قرقیزستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.

در مجموع 41،854 نفر واکسینه شده اند ، از جمله 5،317 نفر که ضربه دوم را دریافت کرده اند.

11360 نفر در بیشکک ، 7،022 در جلال آباد ، 5،447 در منطقه اوش ، 5،297 در منطقه چوی ، 3،834 در منطقه ایسیک کول ، 3،442 در شهر اوش ، 2،050 در منطقه تالاس ، 1 863 در منطقه باتکن و 1،539 در نارین واکسینه شده اند. .

Author: admin