قزاقستان روزانه 2587 مورد جدید ویروس کرونا ثبت می کند

قزاقستان روزانه 2587 مورد جدید ویروس کرونا ثبت می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 8 مه گفت قزاقستان 2587 مورد جدید روزانه از عفونت ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید در مناطق زیر گزارش شده است:

– شهر آلماتی – 646 ؛
– شهر نور سلطان – 477 ؛
– منطقه کاراگاندا – 246 ؛
– منطقه آلماتی – 186 ؛
– منطقه قزاقستان غربی – 142 ؛
– منطقه Akmola – 135 ؛
– منطقه پاولودار – 127 ؛
– شهر شیمکنت – 115 ؛
– منطقه قزاقستان شرقی – 94 ؛
– منطقه Aktobe – 89 ؛
– منطقه آتیراو – 82 ؛
– منطقه ژامبیل – 65 ؛
– استان مانگیستاو – 57؛
– منطقه ترکستان – 37؛
– منطقه Kyzylorda – 33 ؛
– منطقه قزاقستان شمالی – 32 ؛
– منطقه Kostanay – 24.

تعداد ویروس های کرونا ویروس ملی قزاقستان تاکنون به 340،239 رسیده است.

Author: admin