وضعیت در باتکن از 8 مه ثابت ، گشت مرزبانی تاجیکستان در آرکا -1 حذف شد

وضعیت در باتکن از 8 مه ثابت ، گشت مرزبانی تاجیکستان در آرکا -1 حذف شد

Tainynews وزارت کشور جمهوری قرقیزستان گفت: از 8 صبح صبح ، وضعیت در تمام مناطق و روستاهای منطقه باتکن و در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان پایدار است.

Author: admin