قزاقستان روزانه 2350 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است

قزاقستان روزانه 2350 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد

Tainynews – قزاقستان روزانه 2350 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده و از 9 مه به 342،589 مورد رسیده است.

شهر آلماتی بیشترین موارد تازه روزانه را گزارش کرده است – 637 ، نورالسلطان – 324 ، منطقه کاراگاندا – 249 ، منطقه آلماتی – 208 ، اکمولا ، پاولودار ، قزاقستان غربی و مناطق آکمولا – به ترتیب 136 ، 121 ، 120 و 103 . 85 مورد COVID-19 بیشتر در شهرستان شیمکنت ، 74 مورد در منطقه آتیراو ، 72 مورد در منطقه ژامبیل ، 60 مورد در منطقه آکتوبه ، 52 مورد در منطقه کیزیلوردا ، 35 مورد در منطقه مانگیستاو ، 35 مورد در منطقه ترکستان ، 24 مورد در منطقه کستانای و 15 مورد ثبت شده است. در منطقه قزاقستان شمالی.

Author: admin