رئیس جدید هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس به نام

رئیس جدید هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس به نام

Tainynews – وب سایت بورس اوراق بهادار قرقیزستان گفت – اخمتبک ابیلوف به عنوان رئیس هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس JSC انتخاب شد.

تصمیم هیئت مدیره مطابق با قانون شرکت های سهامی و اساسنامه فرودگاه بین المللی ماناس JSC مورخ 30 آوریل 2021 گرفته شده است.

Author: admin