ر Presسای جمهور سابق به جپاروف پیوسته و یاد و خاطره کشته شدگان در جنگ بزرگ میهنی را گرامی می دارند

ر Presسای جمهور سابق به جپاروف پیوسته و یاد و خاطره کشته شدگان در جنگ بزرگ میهنی را گرامی می دارند

Tainynews – سدیر جپاروف ، رئیس جمهور قرقیزستان در نکوداشتی به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در 9 مه در میدان پیروزی بیشکک شرکت کرد.

وی بر روی شعله ابدی گل گذاشت و با یک دقیقه سکوت یاد و خاطره کشته شدگان در جنگ بزرگ میهنی را گرامی داشت.

رئیس مجلس تالانت مامیتوف ، رئیس کابینه اولوکبک ماریپوف ، رئیس دادگاه عالی نورگل باکیروا ، و روسای جمهور سابق رزا اوتونبایوا و سورونبای جینبکوف در این مراسم شرکت کردند.

پس از یک دقیقه سکوت ، سرود جمهوری قرقیزستان پخش شد.

Author: admin