تیم های تلفن همراه برای بررسی COVID-19 تقریباً 71،000 خانوار در منطقه جلال آباد بازدید می کنند

تیم های تلفن همراه برای بررسی COVID-19 تقریباً 71،000 خانوار در منطقه جلال آباد بازدید می کنند

Tainynews نوربولوت میرزاحمدوف ، فرماندار منطقه گفت: 138 بیمار کرونا ویروس در منطقه جلال آباد بهبود یافته اند ، 16 نفر هنوز در بیمارستان ها باقی مانده اند.

79 نفر تحت نظر پزشکی در نقاط دیدنی باقی می مانند.

تیم های سیار کارکنان پزشکی در هر منطقه از منطقه مستقر شدند. تیم ها از خانه ها بازدید می کنند. والی گفت که حدود 70.943 بازدید از خانه صورت گرفته است ، وقتی وضعیت سلامتی 354.256 نفر مورد بررسی قرار گرفت.

Author: admin