دفتر شهردار پیشنهاد می کند نماز عید سعید فطر در بیشکک به دلیل ویروس کرونا برگزار نشود

دفتر شهردار پیشنهاد می کند نماز عید سعید فطر در بیشکک به دلیل ویروس کرونا برگزار نشود

Tainynews – Ainagul Ryskulbekova ، معاون پزشک اصلی ، اظهار داشت: دفتر شهردار بیشکک پیشنهاد می کند نماز عید فطر را به دلیل اوضاع اپیدمیولوژیک دشوار در بیشکک برگزار نکند. مرکز نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک ایالتی، گفت

دفتر شهردار نیز ممنوعیت اعمال را توصیه کرد وی گفت: جمعه (نماز جمعی هفتگی مسلمانان).

اعضای خانواده کسانی که به ویروس مبتلا شده اند نیز باید در q بمانندقرنطینه به مدت 14 روز. وی گفت ، اما این الزامات امروز رعایت نمی شود.

عدم برگزاری رویدادهای جمعی تا زمانی که اپیدمی تثبیت شود.

Author: admin